Партер в домашних условиях от преподавателей ритмики и хореографии

https://www.youtube.com/watch?v=Hj-5nshKG0w&feature=emb_logo